1 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2761 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2761 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 30 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 700 milyon TL ‘ye yaklaşan 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 30 Kasım 2021 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4 Etap 2 Bölge 255 Adet Konut, 48 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24
  • 30 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 25
  • 30 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 30 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin AXVIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 5 Temmuz 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Kocaeli İli Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 93 milyon 748 bin 42 TL olan yatırımı 69 milyon 823 binTL. bedelle HARBİYE İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 19 Kasım 2021 tarihinde başlandı ve işin 23 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32. Aynı gün KİK bir pazarlık ihale sonucu da yayınladı. Buna göre YAPI İŞLERİ’nin (Çevre Şehircilik Bakanlığı) pazarlık usülü ile ihale ettiği ve 18 Ekim 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği ve yaklaşık maliyeti 59 milyon 245 bin 114 TL olarak açıklanan İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 5 ve 13 Etap Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işini 47 milyon TL bedelle HARBİYE İNŞAAT gerçekleştirecek. İşin sözleşmesi 12 Kasım 2021 tarihinde imzalandı. BKZ Sayfa 37 Bunlar ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 375 milyon TL’ye yaklaşan 32 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-37
  • 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Esenler Belediyesi (İstanbul) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş ilana çıktığı Esenler Spor Kompleksi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyet) i 308 milyon TL TL olarak açıklanan ve tek teklifin geldiği ihalede makul dolayısıyla en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,30 tenzilat (Kırım) ve 304 milyon TL fiyatla İNTEK YAPI+ÇEVRE MÜHENDİSLİK Ortak Girişiminden geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 2 adet ve 30 Kasım 2021 Salı günü yapılan 8 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 475 milyon TL’ye yaklaşan toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-43
  • 30 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 44
  • 30 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45

Ankara 1 Aralık 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2761
Günlük Taahhüt Haber 1 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2761 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın