1 Haziran 2021 Salı tarih ve 2637 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

1 Haziran 2021 Salı tarih ve 2637 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 815 milyon TL ‘yi geçen 82 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 400 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AXVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli İli Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-31
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 32
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Tekirdağ Çerkezköy Belediyesinin AXVIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Çerkezköy Belediyesi Yaya Kaldırımı ve Yol Kentsel Tasarım Peyzaj Yapım işi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 62 milyon 974 bin 566 TL. olan yatırımı, yaklaşık 58 milyon 760 bin TL. bedelle ATİS ASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Haziran 2021 günü başlanacak ve işih 9 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’ye yaklaşan 63 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-59
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Gümüşhane İli Merkez İlçesi Hasanbey Mahallesi 2 etap 357 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 154 milyon 279 bin 684 TL olarak açıklanan ve 3 teklifin geldiği ihalede makul ve en düşük teklif yüzde 13,21 kırım ve 133 milyon 899 bin TL fiyatla SEAL İNŞAAT+PRESTİJ YAŞAM’dan geldi. BKZ Sayfa 64 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 Adet ve 28 Mayıs 2021 Cuma günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 360 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-65
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 67
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68-69

Ankara 1 Haziran 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2637
Günlük Taahhüt Haber 1 Haziran 2021 tarih ve 2637 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın