1 Kasım 2021 Pazartesi tarih 2739 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

1 Kasım 2021 Pazartesi tarih 2739 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL ‘ye yaklaşan 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü, TKİ , 970 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere A/XVII (Madencilik ve Maden Üretim ile ilgili inşaat işleri), AV grubu(Karayolu işleri) benzer iş deneyimi aradığı, GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Y-2 Pano 18.000.000 m3 Dekapaj, 1.900.000 Ton Kantar Tartım Esaslı Dekapaj, 1.050.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme, Nakliye ve 2.570 metre Su Drenajı İsale Boru Hattı Döşenmesi İşi yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 28
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 525 milyon TL’ye yaklaşan 40 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 34-42
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü ve 27 Ekim 2021 Çarşamba günleri gerçekleştirilen 2’şer adet ve yaklaşık maliyetleri toplamı 25 milyon TL’yi geçen toplam 4 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-45
  • 27 Ekim 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulunun karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-48
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan bir hizmet ihalesi (Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 50
  • 28 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje )sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51

Ankara 1 Kasım 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2739
Günlük Taahhüt Haber 1 Kasım 2021 tarih ve 2739 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın