1 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2575 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

1 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2575 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 26 Şubat 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 425 milyon TL ‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Uşak İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 729 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23 – 26 Şubat 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 95 milyon TL’yi geçen 3+++0 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-35
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü DSİ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Antalya-Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri yapım işi ve Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım yapım işi ihalelerinde firma tekliflerini aldı. Sırasıyla keşifleri (Yaklaşık Maliyetleri) 699 milyon 640 bin 118 TL ve 250 milyon 682 bin 494 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalelerde fiyat dışı tekliflerin tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif Antalya-Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri yapım işi için yüzde 13,49 kırım ve 605 milyon 230 bin TL fiyatla OHİTAN İNŞAAT’dan geldi. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım yapım işi için ise yüzde 20,24 kırım ve 199 milyon 947 bin TL fiyatla GELİŞİM İNŞAAT’dan geldi. BKZ Sayfa 37 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 225 milyon TL’yi geçen toplam 15 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif eren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 37-43
  • 24 Şubat 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-48
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 50
  • 26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 51-52

Ankara 1 Mart 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2575
Günlük Taahhüt Haber 1 Mart 2021 Salı tarih ve 2575 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayınız

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın