1 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410 sayılı Taahhüt Haber aboneleri için yayınlandı

1 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410  sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ)  (13a ilan)  ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için  BKZ Sayfa 12-15

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı,kabaca 3 milyar 500 milyon TLyi geçen 37 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 28 Haziran 2024 Cuma günü, BOTAŞ, 720  günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri” ana başlığı altındaki; “aIII. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri” veya “AXVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları” benzer iş deneyimi aradığı, İskele-Ballast ve ICF Boru Hatlarının Modernizasyonu ve ITP Tank Sahası Yeni Boru Çekilmesi Projesi yapım işi  için  yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan  ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-28

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 29

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30- 32 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığının 20 Kasım 2023 tarihinde Kamu ihale Yasası Madde 19 hükmü doğrultusunda ihale etmek üzere ilgili mevzuat kapsamında  isteklinin teklif bedelinin yüzde 50’si oranında AIX grup benzer iş deneyimi arayarak ilana çıktığı ve 18 Aralık 2023 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığı, Malatya-Yoncalı Sulaması yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti ait olduğu yılın fiyatlarıyla  3 milyar 305 milyon 963 bin TL olan yatırımı, 3 milyar 283 milyon 123 bin TL bedelle MAKSİMA ELEKTRİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14. Haziran 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 24 Haziran 2024  tarihinde başlandı ve işin 7 Aralık 2027  tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan KİY Madde 19 – Açık ihale hükmünce yürütülen 29 adet ve KİY Madde 21-b Pazarlık İhale hükmü dağrultusunda yapılan 5 ihale olmak üzere  yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 7 milyar 388 milyon 76 bin TL’yi geçen 34 adet, güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 34-42

– 28 Haziran 2024 Cuma günü Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Tekirdağ Ergene 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 457 milyon 10 bin 830 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan  ancak ilk oturum değerlendiirmesine göre sınır değer altıdna kalan teklif olmayan ve 8  teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  yaklaşık maliyete göre yüzde 6,12 tenzilat (Kırım)  ve 429 milyon 61 bin 61 TL fiyatla SRL İNŞAAT TAAHHÜT’den geldi. İşin adı geçen müteahhit firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık  maliyetleri toplamı 1 milyar 824 milyon 307 bin TL’yi geçen  toplam 18 adet A, B ve D  Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-51

Ankara 1 Temmuz 2024 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3410
Günlük Taahhüt Haber 1 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı,kabaca 3 milyar 500 milyon TLyi geçen 37 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.