10 Ağustos 2021 Salı tarih ve 2682 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Ağustos 2021 Salı tarih ve 2682 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 975 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 76 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 2 Etap 506 Adet Konut, 5 Adet Dükkan, 1 Adet 16 Derslikli İlkokul, 1 Adet Cami, 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-32
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Sağlık Bakanlığının (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğ) BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 6 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı,Antalya Aksu 300 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi 1 Adet Üst Yapı Hastane İnşaatı (Betonarme): B+Z+10 Katlı 1 Adet Üst Yapı Otopark İnşaatı (Betonarme): B+Z+2 Katlı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 362 milyon 988 bin 22 lira 52 kuruş olan yatırımı, yaklaşık 277 milyon 256 bin TL bedelle KUZU TOPLU KONUT+GÜNER KUZU İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 29 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 5 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 30 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 800 milyon TL’YE yaklaşan 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-53
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü DSİ Genel Müdürlüğü (Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 1 Kısım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 117 milyon 145 bin 165 TL. olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 28 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 32,14 tenzilat (Kırım) ve 79 milyon 499 bin 360 TL fiyatla KARACA İNŞAAT+BARAJ GRUP’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. BKZ Sayfa 57-58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 12 adet ve 6 Ağustos 2021 Cuma günü yapılan 1 adet olmak üzere maliyetleri toplamı kabaca 600 milyon TL’ye yaklaşan toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden e bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-61
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 63

Ankara 10 Ağustos 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2682
Günlük Taahhüt Haber 10 Ağustos 2021 Salı tarih ve 2682 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın