10 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2768 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Aralık 2021 Cuma tarih ve 2768 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Tahir Tellioğlu: “Sözleşmelere Enflasyon GüncellemesiYapılmazsa 40 Bin Müteahhit Batacak!” dedi. Bu ve sektörde 8 Aralık 2021 Perşembe günü vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10-11
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL ‘yi geçen 31 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü, Sakarya Valiliği Yat İzl Koor Bşk, bin günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Yeni Bina Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Ağustos 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığı, Mersin İli Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mah Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 415 Adet Konut, 50 Adet Dükkan, 1’er Adet Cami, Kreş, Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 145 milyon 138 bin 63 TL olan yatırımı, 110 milyon 263 bin TL. bedelle ÇALIŞKANER İNŞAAT+ GENKA İNŞAAT +ASELTAŞYAPI iş ortaklığı grubu erçekleştirecek. Sözleşmesinin 29 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Aralık 2021 tarihinde başlandı ve işin 29 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 500 milyon TL’ye yaklaşan 35 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-36
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kovanlık-Aydındere İl Yolu km:0+000-4+350 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları, Köprü İşleri,Tünel İşleri,Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması (İkmal) İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 96 milyon 379 binTL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 11 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 28,61 tenzilat (Kırım) ve 68 milyon 803 bin TL fiyatla ELTE İNŞAAT+GÖKHAN ECMEL’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 38 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 7 adet ve 8 Aralık 2021 Çarşamba ve 6 Aralık 2021 Pazartesi günleri yapılan birer adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 250 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-43
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün, 28 Temmuz 2021 tarihinde ihale ederek firma tekliflerini aldığı, İstanbul Geneli Yollarda Yağmursuyu Hattı, Baca, Izgara Yapımı İle Yağmursuyu Baca Ve Izgaralarının Asfalt Kotuna Getirilmesi, Muhtelif Yerlerde Açık Kanal Yapılması ihalesine yönelik olarak MAKRO YOLYAPI ’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 45 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-49
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 51
  • 9 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52-53

Ankara 10 Aralık 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2768
Günlük Taahhüt Haber 10 Aralık 2021 Perşembe tarih ve 2768 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın