10 Kasım 2021 Çarşamba tarih ve 2746 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Kasım 2021 Çarşamba tarih ve 2746 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 9 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 9 Kasım 2021 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24
  • 9 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25 – 9 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 9 Kasım 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 22 Bölge Müdürlüğünün (Trabzon) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 15 Ekim 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Gümüşhane İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 178 milyon 570 bin 147 TL. olan yatırımı, yaklaşık 173 milyon 290 bin TL bedelle BARAJ GRUP+MİTAŞ PROJE gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Kasım 2021 tarihinde başlandı ve işin 4 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33-34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 850 milyon TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve ndirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-41
  • 9 Kasım 2021 Salı günü Mersin Büyükşehir Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mersin İl Geneli Park ve Yeşil Alanlarda, Yenileme ve Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) kabaca 113 milyon 250 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 5 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 35,+++ tenzilat (Kırım) ve yaklaşık 109 milyon 790 bin TL fiyatla UDK MÜHENDİSLİK+HLZ TURİZM’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var.BKZ Sayfa 44 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 375 milyon TL’ye yaklaşan 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-48
  • 9 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 49
  • 9 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara 10 Kasım 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2746
Günlük Taahhüt Haber 10 Kasım 2021 Çarşamba tarih ve 2746 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın