10 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2999 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

10 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2999 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– İnşaat malzemeleri ihracatı Eylül ayında 2,93 milyar dolara ulaştı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İzmir Kiraz 75 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-33

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-41 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk DVI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 15 Eylül 2022 günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul İli Kağıthane İlçesi Osmanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 300 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 520 milyon 722 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 502 milyon 28 bin TL. bedelle ALİ ACAR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Ekim 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Kasım 2022 tarihinde başlandı ve işin 17 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-54

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü TPAO Tedarik Lojistik Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı TDLYPM-170 Batman Demirkuyu Hampetrol Üretim İstasyonu Yapım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 162 milyon 803 bin TL olarak açıklanan ihalede, tek teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 13,29 zam ve 184 milyon 438 bin TL fiyatla GÖKALP PROJE’den geldi. BKZ Sayfa 59 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 11 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 22 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-64

– 9 Kasım 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 65-66

Ankara 10 Kasım 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2999
Günlük Taahhüt Haber 10 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2999 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 10 Kasım 2022 Perşembe tarih ve 2999 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

9 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı.