10 Mayıs 2021 tarih ve 2624 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK 43 yaşında. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 13-15
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 850 milyon TL ‘ye yaklaşan 81 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 16-18
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Şube Md, 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AVI Grup benzer iş deneyimi aradığı, İzmir HRS (Hafif Raylı Sistem) Araç Depolama Tesisleri Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-32
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 33
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-41 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (Program İzleme Dairesi Başkanlığı) pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 2 Nisan 2021 Cuma günü davet ettiği firmalardan tekliflerini aldığını bildirdiği Seydişehir -13. Bölge Hududu Devlet Yolu km:27+000-37+900 G/70+288 İ- 61+910 Arası Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları İkmali İle Tünel Elektrik Elektromekanik İşleri Yapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 676 milyon 869 bin 505 TL. olan yatırımı, 534 milyon 345 bin 500 TL bedelle AÇILIM İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 4 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 19 Mayıs 2021 tarihinde başlanacak ve işin 8 Haziran 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 675 milyon TL’yi geçen 39 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-55
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü İstanbul Kadıköy Belediyesi 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı 2021-2022 Kadıköy İlçesi Yol, Kaldırım, Yağmur Suyu Kanalı, Tamir Bakım Onarım ve Yenileme İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 65 milyon 960 bin 470 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 89 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 28,75 kırım ve 47 milyon TL fiyatla BİNYOLYAPI’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var.BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 400 milyon TL’yi geçen toplam 19 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-65
  • 7 Mayıs 2021 Cuma günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 2 Bölge Müdürlüğünün, 11 Mart 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kınık Kapıkaya Barajı ihalesine yönelik olarak BARAJ GRUP+ÜÇER İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 66 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 66-70

Ankara 10 Mayıs 2021 tarih
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Günlük Taahhüt Haber - Kapak Resmi - 10 Mayis 2021 tarih ve 2624 sayi kapak resmi
Gunluk Taahhut Haber Bulteni 10 Mayis 2021 tarih ve 2624 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın