11 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2725 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

11 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2725 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 8 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 625 milyon TL ‘yi geçen 40 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 8 Ekim 2021 Cuma günü, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü), 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kocaeli Gebze 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 8 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 8 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 8 Ekim 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 3 Ağustos 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi 198 Adet Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 85 milyon 39 bin 378 TL olan yatırımı, yaklaşık 61 milyon 740 bin TL bedelle YAVUZ KARDEŞLER gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 21 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 13 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 425 milyon TL’yi geçen 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-42
  • 8 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 200 milyon TL’yi geçen toplam 9 adet 13b3 ve 13b2 ilan (Taahhüt Haber’in sınıflandırmasıyla 4, 5, ve 6 numaralı) A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 44-48
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, TOKİ’nin 18 Haziran 2020 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı ihalesine yönelik olarak NVS İNŞAAT+NYB İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 49 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-53

Ankara 11 Ekim 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2725
Günlük Taahhüt Haber 11 Ekim 2021 Pazartesi tarih ve 2725 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın