11 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2747 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

11 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2747 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 350 milyon TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, DSİ Atıksu Dairesi Bşk Ankara, 480 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AXI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Uşak Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Eylül 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığı, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi 1105 Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyet kabaca 448 milyon 499 bin TL. olan yatırımı, ihalede makul ve en düşük teklif sahibi olarak dikkat çeken ALİ ACAR İNŞAAT 368 milyon 28 bin TL bedelle gçekleştirecek. Sözleşmesinin 15 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 25 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 24 Eylül .2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 31 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar 850 milyon TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan deva eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-39
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Önerler Mahallesi, Çorlu Garnizonu 400 Adet Konut(Lojman), 1’er Adet Sosyal Tesis, Kreş, Su Deposu ve Giriş Takı İnşaatı Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 238 milyon 99 bin.641 TL bin TL olarak açıklanan ve 4 teklifin geldiği ihalede,makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,92 tenzilat (Kırım) ve 224 milyon TL fiyatla OTTOTEK İNŞAAT+ENAM İNŞAAT İş Ortaklığından geldi. İşin adı geçen iş ortaklığına ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 6 adet ve 9 Kasım 2021 Salı günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 600 milyon TL’ye yaklaşan toplam 7 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamlarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-44
  • 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46

Ankara 11 Kasım 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2747
Günlük Taahhüt Haber 11 Kasım 2021 Perşembe tarih ve 2747 sayılı nüshasının nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayını

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın