12 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2936 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

12 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2936 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Yozgat Belediyesi KAP-2-YZT-W01 / İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekeleri inşaatı sözleşmesi imzalandı BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15-16

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyon TL‘yi geçen 85 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü, Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Osmaniye 1250 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-35

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Osmaniye İl Özel İdare BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Temmuz 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Osmaniye Merkez İlçe Atatürk Lisesi Yık-Yap Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 156 milyon 609 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 143 milyon 400 bin TL. bedelle YEĞEN İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 9 Ağustos 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Ağustos tarihinde başlanacak ve işin 29 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 52 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 600 milyon TL’yi geçen 66 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-57

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Mersin Mezitli 150 Yataklı Devlet Hastanesi + 50 Ünit ADSM Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 561 milyon 350 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 4,14 zam ve 584 milyon 600 bin TL fiyatla GÖKYOL İNŞAAT+ÖZSOY İNŞAAT’ den geldi. BKZ Sayfa 62 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 11 adet ve 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-64

– 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 2 Bölge Md İzmir, 8 Nisan 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Akhisar-Sındırgı) Ayr – Gördes Yolu Km:0+000-54+400 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İkmal İşi ihalesine yönelik olarak TAMYAPI OTOMOTİV’in yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 65 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 65-67

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 68

– 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 69

Ankara 412 Ağustos 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2937
Günlük Taahhüt Haber 12 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2936 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 12 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2936 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

11 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyon TL‘yi geçen 85 adet ihale duyurusu yayınlandı.