12 Mart 2021 Cuma tarih ve 2584 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

12 Mart 2021 Cuma tarih ve 2584 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 11 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 675 milyon TL ‘yi geçen 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü, İSKİ 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AIII veya AIV grubu benzer iş deneyimi aradığı, 2021 Yılı Avrupa 2, Bölge Abone İşleri Daire Başkanlığı Avcılar ve Esenyurt İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Onarım İşi (4) yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ DII veya DI Grup benzer iş arayarak kısmi tekliflere açık olarak ilana çıktığı ve 29 Aralık 2015 günü firma tekliflerini aldığı, H.422 Ref 380kV 2x3B1272MCM İlet Akçakoca-Karasu- Çekmeköy 380 (Ttfo) Eih’nin (DR1- 132arası)~54,50km 2x3b1272MCM Kısmı, (DR133-295arası)~66,70km 2x3b1272MCM Kısmı, (DR296-444arası)~59,20km 2x3B1272MCM Kısmının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesisi ( işinin sonuç ilanı yayınlandı. 3 kısım olarak ihale edilen ve toplam yaklaşık maliyeti kabaca 635 milyon TL’yi geçen yatırımları ANADOLU ELEKTRİK+OSKAR ENERJİ ve AVRASYA ENERJİ+DATEL TELLİOĞLU (2 Kısım) gerçekleştirecek. İhalelerin sözleşmeleri 11 Mart 2021 tarihinde imzalandı. BKZ Sayfa 41-42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 50 milyon TL’yi geçen 38 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-43
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü DSİ 2 Bölge Müdürlüğü 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kınık Kapıkaya Barajı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 199 milyon 983 bin 956 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 80 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 43,08 kırım ve 113 milyon 831 bin 500 TL. bedelle VESTAN İNŞAAT ’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 39 teklif var. BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 20 adet ve 10 Mart 2021 Çarşamba günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 515 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-54
  • 10 Mart 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulunun yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-57
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 59
  • 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 60

Ankara 12 Mart 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2584
Günlük Taahhüt Haber 12 Mart 2021 Cuma tarih ve 2584 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın