12 Ocak 2022 Çarşamba tarih ve 2791 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

  • 11 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘ye yaklaşan 23 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 9-12
  • 11 Ocak 2022 Salı günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 13-17
  • 11 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 18
  • 11 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 19- 21 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 11 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ Atıksu Dairesi Bşk Ankara AXI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Ekim 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Kars İli Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 170 milyon 683 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 144 milyon 861 bin TL. bedelle HSYYAPI+ ZİRVE ADA+RESTART YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Aralık 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Nisan 2022 tarihinde başlanacak ve işin 12 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 25 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’ye yaklaşan 22 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamlarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 23-28
  • 11 Ocak 2022 Salı günü İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Avrupa Bölgesi 6, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 278 milyon 675 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 6,90 tenzilat (Kırım) ve 259 milyon 443 bin TL fiyatla ÖZKA İNŞAAT+KİSKA KOM+DILLINGHAM’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’ye yaklaşan toplam 11 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının er aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 30-34
  • 11 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36

Ankara 12 Ocak 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2791
Günlük Taahhüt Haber 12 Ocak 2021 Çarşamba tarih ve 2791 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 12 Ocak 2021 Çarşamba tarih ve 2791 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

  • 11 Ocak 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘ye yaklaşan 23 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 9-12 / 
  • 11 Ocak 2022 Salı günü İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Avrupa Bölgesi 6, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 278 milyon 675 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 6,90 tenzilat (Kırım) ve 259 milyon 443 bin TL fiyatla ÖZKA İNŞAAT+KİSKA KOM+DILLINGHAM’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 30 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’ye yaklaşan toplam 11 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının er aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 30-34