13 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2685 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

13 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2685 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 400 milyon TL ‘ye yaklaşan 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü, TOKİ 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ankara İli Kalecik İlçesi Çansakale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 188 Adet Konut ve 1 Adet Cami, Halitçeviri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 56 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 26
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 575 milyon TL’ye yaklaşan 53 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-43
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi Ankara Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi 1 Etap 134 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 245 milyon 207 bin 568 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 13 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,88 tenzilat (Kırım) ve 189 milyon 112 bin TL fiyatla SARIDAĞLAR İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 775 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-51
  • 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 2 Bölge Müdürlüğünün (İzmir) 11 Mart 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Kınık Kapıkaya Barajı Gölet Ve Sulamaları işi ihalesine yönelik olarak BURKAYAPI ENERJİ’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı alırken, aynı ihaleye yönelik DAŞÇI ENERJİ (ARHAT ENERJİ)+MEDSAN ENERJİ’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında ise bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. Kararın gerekçesinin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-54
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 55
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 56-57

Ankara 13 Ağustos 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2685
Günlük Taahhüt Haber 13 Ağustos 2021 Cuma tarih ve 2695 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın