13 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2769 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

13 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2769 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 10 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘ye yaklaşan 35 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 1095 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Avrupa Bölgesi 6, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-24
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin (Yol Bakım ve Onarım Dairesi Bşk.) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 17 Ağustos 2021 günü firma tekliflerini aldığı, MBB Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci
  • Nevit Kodallı Cd Kesişimi , Turgut Özal Bulvarı – H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 442 milyon 815 bin 999 TL olan yatırımı, kabaca 370 milyon 497 bin TL. bedelle ATİS ASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Aralık 2021 1tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Aralık 2021 tarihinde başlandı ve işin 2 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 30 Aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Başkanlığının pazarlık usulü ile ihale ettiğini (Madde 21/c) iş arayarak ilana çıktığı ve 5 Kasım 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu km: 0+000 – 61+766, Kızıltepe Güney Çevre Yolu km: 0+000 – 6+921 ve Mardin Havaalanı- (Mardin Kızıltepe Yolu – Tetek) AyrArası km: 0+000 – 5+000 Arası Kesimlerinin Yapım İşinin (Madde 21/c) sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 400 milyon 334 bin 393 TL olan yatır mı 355 milyon 455 bin TL. bedelle BAHADIR GRUP+OKYANUS ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 6 Aralık 2021 1tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 21 Aralık 2021 tarihinde başlanacak ve işin 20 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 175 milyon TL’yi geçen 27 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30 -36
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirilen 12 adet, 9 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan 2 adet ve 3 Aralık 2021 Cuma günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 275 milyon TL’yi geçen toplam 15 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-44
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü DSİ Barajlar ve HES Dairesinin yayınladığı bir Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 46
  • 10 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 47

Ankara 13 Aralık 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2769
Günlük Taahhüt Haber 13 Aralık 2021 Pazartesi tarih ve 2769 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın