13 Ekim 2021 Çarşamba tarih ve 2727 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

13 Ekim 2021 Çarşamba tarih ve 2727 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 12 Ekim 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 850 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 63 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 12 Ekim 2021 Salı günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1 Etap 492 Adet Konut , 2 Adet Ticaret Merkezi (16 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 12 Ekim 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 12 Ekim 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 12 Ekim 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 9 Bölge Müdürlüğünün (Diyarbakır) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 12 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu km:0+000- 20+000 Arası İkmal İnşaatı ve Batman-Beşiri -Kurtalan-Siirt Bölünmüş Yolu km:14+491-21+122 Kesiminin Yapım İşinin şsonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 149 milyon 206 bin 210 TL. olan yatırımı, yaklaşık 90 milyon 585 bin TL bedelle YDS İNŞAAT NAKLİYAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Ekim 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 18 Ekim 2021 tarihinde başlanacak ve işin 17 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 350 milyon TL’yi geçen 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yr alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 36-44
  • 12 Ekim 2021 Salı günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Batı Bölgesi 1 Kısım 729 Adet Konut ve 25 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 368 milyon 345 bin 480 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 14 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 21,19 tenzilat (Kırım) ve 290 milyon 290 bin TL fiyatla KAHRAMAN İNŞAAT’tan geldi. İhalede OSMAN ACAR+UĞUR ACAR Ortak Girişiminin teklifinin sorgulanması muhtemel görünüyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 925 milyon TL’yi geçen 9 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-50
  • 12 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan 2 hizmet ihalesi ( Etüt Proje ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 52
  • 12 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 13 Ekim 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2727
Günlük Taahhüt Haber 12 Ekim 2021 Çarşamba tarih ve 2727 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın