13 Nisan 2021 Salı tarih ve 2606 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

13 Nisan 2021 Salı tarih ve 2606 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 325 milyon TL ‘yi geçen 58 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (12 Nisan 2021 Pazartesi günü hiç bir 13a – eşik değer üstü olduğu tahmin edilen – ilan yayınlanmadı) (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-27
  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 28
  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 4 Bölge Müdürlüğünün (Ankara) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 12 Mart 2021 günü davet ettiği firmalardan tekliflerini aldığını bildirdiği, Ankara-Bala (750-07) Ayr.-İncek Bağlantı Yolu (06-61) Köprülü Kavşağı Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 152 milyon 174 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 127 milyon 737 bin TL. bedelle SNH İNŞAAT+REC ULUSLAR ARASI (RÖNESANS) gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 26 Kasım 2021 tarihinde tamamlanması beklen yor. BKZ Sayfa 40 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 250 milyon TL’yi geçen 34 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45

12 Nisan 2021 Pazartesi günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Kamu İhale Kanunu 4734/19 kapsamında kismi tekliflere açık olarak ilana çıktığı H426 Referanslı 400 kV (~80,8 km)3B 1272+2x3B 1272 MCM İletkenli Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon2 (Dr1-Dr212 arası) EİH ve (~120,3 km) 3B 1272 + 2x3B 1272 MCM İletkenli Konya Kuzey-Ilgın TES – Afyon2 (Dr212- Dr512 arası) EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis yapım işi için 2 kısımda gerçekleştirdiği iki ihale firma tekliflerini aldı. Keşifleri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı kabacar 325 milyon TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalelerde fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif her iki ihalede de toplam kabaca 300 milyon TL fiyatla ENMON ENERJİden geldi. 2 Kısım ihalede de sorgulanması (Aşırı Düşük Teklif Açıkalamarı istenmesi) muhtemel ancak pek kabul görmeyeceği belli olan bir teklif sahibi var. İşin ENMON ENERJİ’ye ihale edilmesi bekleniyor. BKZ ayfa 54-55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 775 milyon TL’ye yaklaşan toplam 18 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-55

  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 57
  • 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 58-59

Ankara 13 Nisan 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2606
Günlük Taahhüt Haber 13 Nisan 2021 Salı tarih ve 2606 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın