14 Ekim 2021 Perşembe tarih ve 2728 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

14 Ekim 2021 Perşembe tarih ve 2728 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 200 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 34 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların ( 14 Ekim 2021 tarihinde – yaklaşık maliyeti eşik değer üstü olan – hiç bir 13a ilan ihale duyurusu yayınlanmadı) dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün (Mersin) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 6 Temmuz 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Gaziantep – Kilis Devlet Yolu (km:2+850) Perilikaya Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK’lı Üstyapı İşleri Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 184 milyon 215 bin 385 TL. olan yatırımı, yaklaşık 118 miyon 108 bin 108 TL. bedelle ORKAALTYAPI+UDK MÜHENDİSLİK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 17 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 27 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 575 milyon TL’yi geçen 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için ayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-43
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir iktisadi teşekkül olan PORTAŞ AŞ Ankara İli Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı 2. Kısım Ve 6. Ve 7. Etaplar Kapsamında Konut Yapımı İle Geoteknik Uygulama İmalatlarının Yapım İşi için pazarlık usulü ile yaptığı ihalede firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 537 milyon 603 bin 28 TLolarak açıklanan ve ilk oturumda 3 teklifin geçerli olduğu tespit edilen ihalede ikinci oturum sonunda en düşük dolayısıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 28,23 tenzilat (Kırım) ve 370 milyon 789 bin 186 TLfiyatla PROYAP İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. .BKZ Sayfa 39 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’ye yaklaşan 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yr aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 37-41
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 43

Ankara 14 Ekim 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2728
Günlük Taahhüt Haber 14 Ekim 2021 tarih ve 2728 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayını

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın