14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ)  (13a ilan)  ve EDYÜ  (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-21

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca  4 milyar 300 milyon TL ‘yi geçen 70 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 23-26

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü, TCDD (TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)  bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’sinden az olmamak üzere E/I Grup (Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri) benzer iş deneyimi aradığı, Gebze-Köseköy Demiryolu Hat Kesimi Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve Destek Sistemleri İşleri Yapım İşi  için  yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan  (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan   ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 40 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2  maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 27-40

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde)  dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 41

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 42-46 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünün  ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ olarak adlandırdığımız projeler kapsamında Kamu İhale Kanunu Madde 21-b hükmünce pazarlık usulü ile ihale etmek için 29 Mart 2024 tarihinde onay verdiğini ve 4 Nisan 2024 günü davet çıkardığı firmalardan 1’inci ve 2’nci oturum tekliflerini aldığını bildirdiği, Adıyaman İli 19 Paket 287 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İşi (P122) işinin sonuç ilanı yayınlandı.  Yayınlanan sonuç ilanına göre yaklaşık maliyeti (Keşfi)  879 milyon 322 bin 358, TL. olarak hesaplanan yatırımın inşaat işini yapmayı yaklaşık 872 milyon 217 bin TL.  bedelle  HOLOĞLU İNŞAAT+EKPET İNŞAAT  taahhüt etti. Sözleşmesinin 27 Mayıs 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara aynı gün başlandı ve işin bu yıl sonu 22 Aralık 2024 günü tamamlanması hedeflendi. BKZ Sayfa 52 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün  yayınlanan ve yatırım hacimleri  (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar 793 milyon 658 bin TL’yi geçen 24 adet, güncel  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14  yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-53

– 13 Haziran 2024 Perşembe günü TEİAŞ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Hkabçy.1 Referanslı, Ataşehir Gıs Tm Ümraniye Tm 400 Kv, 2500 Mm², 9,20 Km Xlpe İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım ve ayrıca  Hkabçy.2 Referanslı, Paşaköy Tm Ataşehir Gıs Tm 400 Kv, 2500 Mm², 8,50 Km Xlpe İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalelerinde tekliflerini aldı. Yaklaşık maliyetleri, sırasıyla  1 milyar 919 milyon 943 bin TL ve 1 milyar  727 milyon  505 bin  TL  olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği  koşulu ile ilana çıkan  ancak ilk oturum verilerine göre yapılan hesaplamada sınır değer altında kalan teklif bulunmayan ve 2’şer teklifin verildiği iihalelerde  fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla  makul ve aynı zamanda en düşük  teklif, yine sırasıyla  yaklaşık maliyete göre yüzde 19,74  tenzilat (Kırım)  ve 1 milyar 540 milyon 936 bin TL fiyatla  DEMİRER KABLO’dan ve 1 milyar 381 milyon 587 bin TL  fiyatla, yine  DEMİRER KABLO’dan geldi. Yatırımların yapım işlerinin adı  geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 62 Bunlar ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık  maliyetleri toplamı  6 milyar 842 milyon 251 bin  TL’yi geçen oplam 17 adet  A, B ve D  Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14  yıl içinde  kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin  ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar  Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-63


Ankara 14 Haziran 2024 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3402
Günlük Taahhüt Haber 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde  dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca  4 milyar 300 milyon TL ‘yi geçen 70 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.