14 Temmuz 2021 Çarşamba tarih ve 2668 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba tarih ve 2668 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 13 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 950 milyon TL ‘yi geçen 92 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü, TOKİ, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Çoğan Mahallesi 2 Etap 400 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ve 500 Kişilik Arıtma Tesisi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-34
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 35
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 18 Mayıs 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Ankara İli Güdül İlçesi Yukarı Mahallesi 212 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 75 milyon 185 bin 677 TL. olan yatırımı 55 milyon 448 bin TL. bedelle ALPÇE SİSTEM gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 5 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Temmuz 2021 arihinde başlandı ve işin 1 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 325 milyon TL’ye yaklaşan 48 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-57
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Manisa İli Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi 3 Etap 980 Adet Konut, 16 Adet Dükkan, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami, 1 Adet Anaokulu, 1 Adet İlkokul ve 1 Adet Ortaokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 405 milyon 534 bin 461 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,66 tenzilat (Kırım) ve 309 milyon 616 bin 161 TL fiyatla ENEZ İNŞAAT’dan geldi. BKZ Sayfa 63 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 13 adet ve 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 650 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği şlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 59-64
  • 13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 66

Ankara 14 Temmuz 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2668
Günlük Taahhüt Haber 14 Temmuz 2021 tarih ve 2668 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın