15 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2771 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

15 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2771 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Bozkurt 274 milyonluk 3 projeyle ayağa kalkacak. Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12
  • 14 Aralık 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 300 milyon TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-14
  • 14 Aralık 2021 Salı günü, İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 75’inden az olmamak üzere AXI Grup benzer iş deneyimi aradığı, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 14 Aralık 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 14 Aralık 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 14 Aralık 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ’nin BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 12 Ekim 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığı, Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 682 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret (4 Dükkanlı) İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 273 milyon 565 bin768 TL. olan yatırımı 214 milyon 414 bin TL. bedelle ARİTÜRK İNŞAAT+ KEMAL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Aralık 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Aralık.2021 tarihinde başlandı ve işin 19 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 700 milyon TL’yi geçen 30 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için ayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-35
  • 14 Aralık 2021 Salı günü Sağlık Bakanlığı (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kahramanmaraş Afşin 150 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 204 milyon 462 bin TL olarak açıklanan ve 1 teklifin geldiği ihalede, dolayısıyla makul ve aynı zamanda en düşük tek teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 53,87 zam ve 314 milyon 600 bin TL fiyatla ARAS İNŞAAT ’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 40-41 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 12 adet ve 9 Aralık 2021 ve 13 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan 1’er adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 850 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 37-42
  • 14 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44

Ankara 15 Aralık 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2771
Başlık: Günlük Taahhüt Haber 15 Aralık 2021 Çarşamba tarih ve 2771 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın