15 Ekim 2021 Cuma tarih ve 2729 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

15 Ekim 2021 Cuma tarih ve 2729 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 425 milyon TL ‘yi geçen 39 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü, DSİ 18 Bölge Müdürlüğü (Isparta) 540 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AIX Grup benzer iş deneyimi aradığı, Burdur Yeşilova Büyükyaka 1 ve 2 Kısım YAS Sulaması Şebekesi İnşaatı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 7 Bölge Müdürlüğünün (Samsun) 4734 sayılı KİK Madde 21/b kapsamında pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 07 Eylül 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği 57-55 KKN İkisu Köprüsü-Yenikonak Yol km:0+000- 4+000,010-13 KKN İkisu Köprüsü-Ayancık km:0+000-6+000,15 BLHD-Türkeli- (Ayancık- Yenikonak)Ayr Dev Yol km:0+000-39+000 Arasel Nedol Has Gid ve Traf Güv Sağ İçin Toptes,San Yap,Köp,Hey ve Üstyapı İş Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 653 milyon 918 bin 352 TL olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 585 milyon 374 bin 320,00 TL bedelle YAPI VE YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 8 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar 200 milyon TL’yi geçen 50 adet güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-40
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü DSİ Genel Müdürlüğü (Atıksu Dairesi Başkanlığı) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kars İli Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Yapımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 170 milyon 683 bin 569 TLbin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 15,13 tenzilat (Kırım) ve 144 milyon 861 bin 61 TL fiyatla HSY YAPI + RESTART YAPI + ZİRVE ADA Ortak Girişim Grubundan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 750 milyon TL’ye yaklaşan 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oanları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-49
  • 13 Ekim 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, DSİ 23 Bölge Müdürlüğünün (Kastamonu), 1 Ekim 2015 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Obrucak Barajı İkmali Ve İletim Tüneli ihalesine yönelik olarak yapılan ihalede ilk belirlemelere göre makul teklif sahibi olarak dikkat çeken ADAKALE MADENCİLİK+DİKİCİLER İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 48 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan kimi verilen teklifleri de kapsayan detaylı tam listesiiçin BKZ Sayfa 48-51
  • 14 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53

Ankara 15 Ekim 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2729
Günlük Taahhüt Haber 15 Ekim 2021 Cuma tarih ve 2729 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın