15 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2707 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

15 Eylül 2021 Çarşamba tarih ve 2707 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 14 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 600 milyon TL ‘ye yaklaşan 59 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 14 Eylül 2021 Salı günü, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İstanbul YİKOB) teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, 5 Grup Okul Yapımı için 4 adet 13a ve 1 adet 13b3 ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21-23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28
  • 14 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 14 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 14 Eylül 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Genel Müdürlüğünün (Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı) pazarlık (Madde 21/b) usulü ile ihale ettiğini ve 3 Ağustos 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Tokat – Niksar Yolu km: 31+000-48+962 Kesiminin İkmal İnşaatı (Fiyat avantajı uygulanmıştır /% 15) Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 422 milyon 749 bin 375 TL olan yatırımı, yaklaşık 358 milyon 750 bin TL bedelle yine aynı yatırımın ilk yapım işinde (Tokat-Niksar Yolu Km:0+000 – 48+962 Kesiminin Yapımı) 2013 ile 2017 yılları arasında çalışan YDA İNŞAAT+DOĞUŞ İNŞAAT İş Ortaklığı gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 26 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Eylül 2021 tarihinde başlandı ve işin 28 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 900 milyon TL’ye yaklaşan 41 adet, güncel (SBİS) Sözleşmee Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayandetaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-45
  • 14 Eylül 2021 Salı günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kocaeli İli, İzmit İlçesi, CeditMahallesi 1105 Konut, 6Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 448 milyon 499 bin 42 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 6 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 17,94 tenzilat (Kırım) ve 368 milyon 28 bin TL fiyatla ALİACAR İNŞAAT’tan geldi. Yatırımın inşaatı yapımı işinin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 925 milyon TL’ye yaklaşan 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığ Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları dakapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-52
  • 14 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 54
  • 14 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 55

Ankara 15 Eylül 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2707
Günlük Taahhüt Haber 15 Eylül 2021 tarih ve 2707 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın