15 Haziran 2021 Salı tarih ve 2647 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

15 Haziran 2021 Salı tarih ve 2647 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 74 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Manisa İli Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi 3 Etap 980 Adet Konut, 16 Adet Dükkan, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami, 1 Adet Anaokulu, 1 Adet İlkokul ve 1 Adet Ortaokul İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 30
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 10 Bölge Müdürlüğünün (Trabzon) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) 18 Mayıs 2021 Salı günü tekliflerini aldığını bildirdiği, Giresun İli Merkez ve Dereli İlçeleri Muhtelif Köy Grup Yolları (2 Grup) Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km’lerde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 102 milyon 447 bin 982 TL. olan yatırımı, yaklaşık 86 milyon 600 bin TL. bedelle MAKRO YOLYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 8 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 2 Ekim 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 575 milyon TL’ye yaklaşan 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-54
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 11 adet ve 11 Haziran 2021 Cuma günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 175 milyon TL’ye yaklaşan toplam 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 57-61
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63
  • 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan
    detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 64-65

Ankara 15 Haziran 2021 Salı tarih
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2647
Günlük Taahhüt Haber 15 Haziran 2021 tarih ve 2647 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın