15 Nisan 2021 Perşembe tarih ve 2608 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

15 Nisan 2021 Perşembe tarih ve 2608 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 390 milyon TL ‘yi geçen 41 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların (14 Nisan 2021 tarihinde hiç 13a ilan ihale duyurusu yayınlanmadı) dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23 – 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 24
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25- 28(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Sağlık Bakanlığının (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 10 Şubat 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Sağlıklı Hayat Merkezleri Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 95 milyon 945 bin TL. olan yatırımı, 82 milyon 749 bin TL. bedelle YDOĞUŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Mart 2021 arihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 2 Nisan 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 38 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 410 milyon TL’ye yaklaşan 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-45
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü İSKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı 2021 Yılı Asya Bölgesi Abone İşleri Daire Başkanlığı Pendik, Kartal, Maltepe, Tuzla İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım ve Onarım İşi (3) yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 118 milyon 264 bin 619 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 34,72 kırım ve 77 milyon 208 bin 92 TL fiyatla VESTAN İNŞAAT+TATKAR İNŞAAT+GRSİ (GİRİŞİMCİLER) İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var.BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 13 Nisan 2021 Salı günü yapılan 7 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 350 milyon TL’yi geçen toplam 21 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-58
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 60
  • 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 61

Ankara 15 Nisan 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2608
Günlük Taahhüt Haber 15 Nisan 2021 Perşembe tarih ve 2608 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın