16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 15 Ağustos 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-17

– 15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 80 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

– 15 Ağustos 2023 Salı günü, günü, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Yapım 4734/20 Belli İstekliler (ön yeterlik) kapsamında ihale etmeyi ve 750 günde tamamlamayı hedeflediği bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. Karadeniz Sahil Yolu Of (Trabzon-Rize İl Hd) – Sarp Sınır Kapısı km:212+000-346+000 Kesiminde Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yenileme ve Onarımı Yapım İşi İhalesine başvuru yapabilmek için 1 milyar 66 milyon TL’den az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi isteniyor. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-35

– 15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 36

– 15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-42 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 5 Haziran 2023 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığı, Şişli Kuştepe Zeminaltı Otopark İnşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 404 milyon 454 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 443 milyon TL. bedelle TAŞKIN GLOBAL+UĞRAŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Ağustos 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 11 Ağustos 2023 tarihinde başlandı ve işin 31 Ocak 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 44-53

– 15 Ağustos 2023 Salı günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı HKABY.12 Referanslı, Side GIS TM – Manavgat TM Brş N 154 kV, 2×1600 mm², 7,70 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 817 milyon 590 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 5,57 tenzilat (Kırım) ve 817 milyon 590 bin TL fiyatla PRYSMİAN KABLO’den geldi. BKZ Sayfa 61 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar TL’ye yaklaşan toplam 16 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-61

Ankara 16 Ağustos 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3192
Günlük Taahhüt Haber 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL‘yi geçen 80 adet ihale duyurusu yayınlandı.