16 Haziran 2021 Çarşamba tarih ve 2648 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

16 Haziran 2021 Çarşamba tarih ve 2648 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 15 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen / yaklaşan 78 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 15 Haziran 2021 Salı günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 90’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi 198 Adet Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 24 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-32
  • 15 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33
  • 15 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 15 Haziran 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 3 Bölge Md Konya AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 17 Aralık 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. km: 0+000- 46+320 arası toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı ikmal işleri yapılması işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 198 milyon 348 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 114 milyon 625 bin TL. bedelle SAYLIK YOL YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 10 Haziran 2021 tarihinde başlandı ve işin 11 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’ye yaklaşan 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale beelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-54
  • 15 Haziran 2021 Salı günü gerçekleştirilen 7 adet ve 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 65 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-60
  • 15 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62-63

Ankara 16 Haziran 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2648
Günlük Taahhüt Haber 16 Haziran 2021 Carsamba tarih ve 2648 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın