16 Kasım 2021 Salı tarih ve 2750 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

16 Kasım 2021 Salı tarih ve 2750 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 575 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü, Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü (Antalya) 300 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grubu İşler (Karayolu İşleri Altyapı + Üstyapı)Grup benzer iş deneyimi aradığı, Antalya – Alanya Devlet Yolu (Takriben km: 78+200-131+200 Arası) BSK Onarım İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17-18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 30
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Bandırma Onyedieylül Üniversitesi (Yapı İşleri Teknik Dairesi) BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 15 Ekim 2021 Cuma günü firma tekliflerini aldığı, Merkezi Derslik Binası Yapılması İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 92 milyon 684 bin 24 TL olan yatırımı, 72 milyon 800 bin TL bedelle FAKTÖR YAPI TAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 11 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 15 Kasım 2021tarihinde başlandı ve işin 30 Eylül 2024 4tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 42 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 450 milyon TL’yi geçen 51 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-47
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 200 milyon TL’yi geçen 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-53
  • 15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 55

Ankara 16 Kasım 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2750
Günlük Taahhüt Haber 16 Kasım 2021 Salı tarih ve 2750 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın