16 Mart 2021 Salı tarih ve 2586 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

16 Mart 2021 Salı tarih ve 2586 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 600 milyon TL ‘yi geçen 61 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün (Mersin), 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep – Kilis Devlet Yolu (Km:2+850) Perilikaya Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK’lı Üstyapı İşleri Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-27
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 28
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 29-33 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 19 Kasım 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Ankara’nın Muhtelif İlçelerinde BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 769 milyon 798 bin 435 TL. olan yatırımı, yaklaşık 458 milyon 700 bin TL bedelle SÖĞÜT İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Ocak 2021 arihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 3 Mart 2021 tarihinde başlandı ve iş 23.10.2022 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 35 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 525 milyon TL’yi geçen 19 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-41
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü DSİ 17 Bölge Müdürlüğü (Van), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Hakkari Yüksekova Salkımlı Göleti ve Sulaması yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 35 milyon 672 bin 53 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 11 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 30,77 kırım ve 24 milyon 697 bin 396 bin TL fiyatla NETA İNŞAAT+ZEN YOL’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 45 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 15 adet ve 12 Mart 2021 Cuma günü yapılan 4 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 200 milyon TL’yi geçen toplam 19 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-51
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 53-54
  • 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 55-56

Ankara 16 Mart 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2586
Günlük Taahhüt Haber 16 Mart 2021 Salı tarih ve 2586 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın