16 Şubat 2022 Çarşamba tarih ve 2816 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

16 Şubat 2022 Çarşamba tarih ve 2816 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endesi yeni yıla düşüşle başladı.Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10
  • 15 Şubat 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 825 milyon TL ‘ye yaklaşan 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 15 Şubat 2022 Salı günü, Gaziantep Üniversitesi , 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Yanık Ünitesi Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve C Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21
  • 15 Şubat 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22
  • 15 Şubat 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-26 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 15 Şubat 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İSTON’un AXVIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 7 Aralık 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığı, İstanbul Genelinde Cadde Düzenleme İşi Kapsamında; Ayamama Deresi Koru Alanı Çevre Düzenleme İnşaatı yapım işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 73 milyon 65 bin 681 TL. olan yatırımı, yaklaşık 71 milyon 600 bin TL bedelle SULKAR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 10 Ocak 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Ocak 2022 tarihinde başlandı ve işin 99 gün içinde 21 Nisan 2022tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 31 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 450 milyon TL’yi geçen 24 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 28-34
  • 15 Şubat 2022 Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 150 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 36-40
  • 15 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42

Ankara 16 Şubat 2022 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2816
Günlük Taahhüt Haber 16 Şubat 2022 Çarşamba tarih ve 2816 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

15 Şubat 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 825 milyon TL ‘ye yaklaşan 32 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14