17 Eylül 2021 Cuma tarih ve 2709 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Eylül 2021 Cuma tarih ve 2709 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘yi geçen 52 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü, TOKİ, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Trabzon İli Arsin İlçesi Güzelyalı Mahallesi 221 Adet Konut ve 12 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 5 Bölge Müdürlüğünün (Mersin) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 24 Aralık 2020 günü firma tekliflerini aldığı, 2020/624736 ihale numaralı 715-08 KK nolu Silifke-Mut-3Bl Hd Yolu km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 184 milyon 223 bin 544 TL (2020 yılı fiyatlarıyla) olan yatırımı, yine aynı yılın fiyatlarıyla yaklaşık 124 milyon 919 bin TL bedelle EVRENSELYOL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 16 Ağustos 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 31 Ağustos 2021 tarihinde başlandı ve işin 26 Haziran 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 850 milyon TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-41
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü TEİAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığının 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre kismi tekliflere açık olarak ilana çıktığı 2021/451175 ihale numaralı H.434 Ref 400 kV (~53 km) 2x3B 1272MCM iletkenli Kastamonu 380 – Bartın OSB 1 Kısım (DR1–138 arası) EİH, 400 kV (~53,6 km) Kastamonu 380 – Bartın OSB 2 Kısım (DR139–274 arası) EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım ihalesinde, iki kısım halinde firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyet) toplam 540 milyon TL’ye yaklaşan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 4’er teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla her iki kısımda da makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre ortalama yüzde 5 civarında bir tenzilat (Kırım) ve toplam 510 milyon 500 bin TL fiyatla MİTAŞ ENERJİ’den geldi. İşin her iki kısmının adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştiilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 800 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 43-48
  • 15 Eylül 2021 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (Fen İşleri Dairesi) 6 Ağustos 2021 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Ankara İli,Mamak İlçesi YeniMamak Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim ProjeAlanı 1 İnci Kısım 4,5 Ve 6 Ncı Etaplar Kapsamında Konut Ve Ticari Blokların Yapım İşi ihalesine yönelik olarak ALİACAR+ACARKENT İNŞAAT İş Ortaklığının yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Başvurunun Reddi” kararı aldı. Bu kararı takiben ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlenen PROYAP İNŞAAT+KLV İNŞAAT’ın sözleşmeye davet edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 51 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-51
  • 16 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanan 2 Hizmet İhalesi (Etüt Proje ) sonucu ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 58

Ankara 17 Eylül 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2709
Günlük Taahhüt Haber 17 Eylül 2021 Cuma tarih ve 2709 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın