17 Haziran 2021 Perşembe tarih ve 2649 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

17 Haziran 2021 Perşembe tarih ve 2649 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 650 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 69 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü, DSİ 20 Bölge Md Kahramanmaraş, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Yukarı Afrin Barajının Maden Ocağı İle Etkileşiminin Önlenmesi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 30
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37(Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ’ın konsorsiyumlara açık olarak DIII veya DI ve BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 13 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, İTM.349 Referanslı 400 kVAtışalanı GIS TMYenileme (Farklı Sahada) Yapım yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 251 milyon 337 bin TL. olan yatırımı 234 milyon 893 bin TL bedelle ANADOLU ELEKTRİK+OSKAR ENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 28 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 6 Haziran 2021 arihinde başlandı ve işin 27 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 625 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedellei toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-53
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 125 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-61
  • 15 Haziran 2021 Salı ve 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan iki hizmet ihalesi (Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 64

Ankara 17 Haziran 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2649
Günlük Taahhüt Haber17 Haziran 2021 tarih ve 2649 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın