17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– Konut fiyatları bir yılda nominal olarak yüzde 127 reel olarak yüzde 34,9 arttı” BKZ Sayfa 14 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 14-16

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 87 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü, Bursa Büyükşehir Bld, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Bursa Atatürk Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için Kamu İhale Kanunu Madde 19 kapsamında bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 33 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-36

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 37

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göreayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-44 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Kayseri Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Nisan 2022 Salı günü firma tekliflerinialdığı, Kayseri’nin Muhtelif Yerlerinde Sıcak Asfalt Kaplama Yapılması İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 170 milyon 871 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 148 milyon694 bin TL. bedelle SAYLIK YOL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 14 Haziran 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Haziran 2022 tarihinde başlandı ve işin27 Ekim 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 750 milyon TL’yi geçen 55 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) Mmüteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46-57

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı HKABY.6 Referanslı, Mamak TM–Etlik GIS TM– Akköprü GIS TM 154 kV, 1600 mm², 11,00 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 313 milyon 94 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 0,63 tenzilat (Kırım) ve 311 milyon 124 bin TL fiyatla DEMİRER KABLO’dan geldi. BKZ Sayfa 66 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 19 adet ve 15 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-66

– 15 Haziran 2022 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, karara bağladığı yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 67-68

– 16 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 69

Ankara 17 Haziran 2022 Cuma

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2899
Günlük Taahhüt Haber 17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

16 Haziran 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 87 adet ihale duyurusu yayınlandı.