17 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2587 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

17 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2587 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 16 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 50 milyon TL ‘yi geçen 74 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 16 Mart 2021 Salı günü, TOKİ, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Kütahya İli Merkez İlçesi İnköy Mahallesi 454 Adet Konut, 8 Adet Dükkân ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-30
  • 16 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 31 – 16 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 32-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Mart 2021 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 13 Bölge Müdürlüğünün (Antalya) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 17 Haziran 2020 günü firma tekliflerini aldığı, (Antalya-Manavgat) Ayr-(Başlarİbradı) Ayr-3 Blhd Yolu (km:16+100-32+780 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Üstyapı İşleri İkmal İnşaatı İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 85 milyon 150 bin 512 TL. olan yatırımı, 71 milyon 303 bin TL bedelle AYDIN İNŞAAT+ÇAĞLAR YOL gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 5 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Mart 2021 tarihinde başlandı ve işin 6 Şubat 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 40 Bu ve KİK Bülteninde ynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 300 milyon TL’ye yaklaşan 30 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-49
  • 16 Mart 2021 Salı günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 250 milyon TL’yi geçen toplam 20 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-59
  • 16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 61 – 16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 17 Mart 2021 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2587
Günlük Taahhüt Haber 17 Mart 2021 Çarşamba tarih ve 2587 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın