17 Mart 2023 Cuma tarih ve 3090 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Mart 2023 Cuma tarih ve 3090 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verlen teklflern özetleri için BKZ Sayfa 11-15

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 68 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 16 Mart 2023 Perşembe günü, İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli Bahçelievler İlçesi İstanbul Sosyal Hizmet Merkezi ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-32

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 33

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Anadolu Yaka Yol Bakım Onarım Md 1 Mart 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, İstanbul Geneli Yollarda Kullanılmak Üzere Plent Altı Asfalt Temini, Nakli ve Serimi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 922 milyon 78 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 841 milyon 101 bin TL. bedelle İSTANBULASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 13 Mart 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Mart 2023 tarihinde başlandı ve işin 11 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen 26 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-47

– 16 Mart 2023 Perşembe günü Eti Maden İşlt Gn Md Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında 50550000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 969 milyon 43 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 0,05 zam ve 969 milyon 505 bin TL fiyatla BETAYOL+DEWLEMEND+ACM MÜHENDİSLİK’den geldi. BKZ Sayfa 51 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’ye yaklaşan toplam 17 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 49-55

– 15 Mart 2023 Çarşamba ve 8 Mart 2023 Çarşamba tarihlerinde, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Edirne Trakya Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk, 16 Ocak 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası Yapım İşi ihalesine yönelik olarak DGK İNŞAAT+KILIÇ İNŞAAT’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 57 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-57

Ankara 17 Mart 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3090
Günlük Taahhüt Haber 17 Mart 2023 Cuma tarih ve 3090 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 17 Mart 2023 Cuma tarih ve 3090 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

16 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 68 adet ihale duyurusu yayınlandı.