17 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2817 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

17 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2817 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BAE’li İş adamlarını Türkiye’ye yönelik yatırım konusunda istekli gördüm” Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 225 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü, Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü (Ankara), bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Karayolları 41, 42 ve 43 Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ’ın DIII ve/veya BIII (Konsorsiyomlara Açık İhale) Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 18 Ocak 2022 Salı günü firma tekliflerini aldığı, İtm.377 Referanslı 154 kV Güneşli GIS TMYapımı işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 87 milyon 884 bin 583 TL. olan yatırımı, yaklaşık 106 milyon 900 bin TL bedelle EUROPOWER ENERJİ+GIRISHIM POWER gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 11 Şubat 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 11 Şubat 2022 tarihinde başlandı ve işin 3 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 375 milyon TL’yi geçen 18 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-37
  • 16 Şubat 2022 Çarşamba günü DSİ 9 Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Boztepe Pompaj Sulaması yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 99 milyon 998 bin 210 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 2 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 49 zam (arttırım) ve yaklaşık 149 milyon TL fiyatla METE ALTYAPI+İŞSAN İNŞAAT’tan geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 250 milyon TL’yi geçen toplam 9 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldıı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 39-43

Ankara 17 Şubat 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2817
Günlük Taahhüt Haber 17 Şubat 2022 Perşembe tarih ve 2817 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

ÖZET

16 Şubat 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 225 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14