18 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2940 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

18 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2940 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 15

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 91 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Tunceli İli, Merkez İlçesi, Örenönü Mahallesi 214 Adet Konut ve 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-36

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 37

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-45 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 3 Bölge Md AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Ocak 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Konya – Ereğli – Ulukışla Ayr Yolu km:68+000 – 178+000 Kesiminde (Karapınar ve Ereğli Şehir Geçişleri Üstyapı Takviye İşleri Dahil) Eksik Kalan İşlerin Yapılması (İkmal) yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 245 milyon 199 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 151 milyon 231 bin TL. bedelle EYLÜL GRUP+SİMGEYOL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 4 Ağustos 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Ağustos 2022 tarihinde başlandı ve işin 11 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 47 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 900 milyon TL’ye yaklaşan 66 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 47-59

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi KDGP 1 Etap 651 Konut, 12 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 643 milyon 772 bin TL olarak açıklanan ihalede tek teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 3,40 zam ve 665 milyon 665 bin TL fiyatla ENDAM YAPI’den geldi.BKZ Sayfa 63 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 adet ve 16 Ağustos 2022 Salı günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 61-66

– 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 67

Ankara 18 Ağustos 2022 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2941
Günlük Taahhüt Haber 18 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2940 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 18 Ağustos 2022 Perşembe tarih ve 2940 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL ‘yi geçen 91 adet ihale duyurusu yayınlandı.