19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 1 yıl sonra yürürlüğe girecek “Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlandı BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan önemli bazı gelişmelerin kısa haberleri ve dün yayınlanan Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS’lerinin özetleri için BKZ Sayfa 13-15

– 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 16 Aralık 2022 Cuma günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Haseki 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapımı yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-33

– 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md AIV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 17 Ekim 2022 günü firma tekliflerini aldığı, 2022 Yılı Avrupa 2, Bölge Abone İşleri Daire Başkanlığı Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatlarında Yapım, Bakım ve Onarım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 362 milyon 221 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 262 milyon 521 bin TL. bedelle YÜDA İNŞAAT+FİBER YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 7 Aralık 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 14 Aralık 2022 tarihinde başlandı ve işin 13 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 39 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-49

– 16 Aralık 2022 Cuma günü TCDD Gn Md Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Malatya-Elazığ Elektrifikasyon Sistemleri Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 518 milyon 770 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 3 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 15,24 zam ve 597 milyon 819 bin TL fiyatla FMK RAY+EMRE RAY’den geldi. BKZ Sayfa 56 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-56

– 16 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 19 Aralık 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3026
Günlük Taahhüt Haber 19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı.