19 Ekim 2021 Salı tarih ve 2731 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

19 Ekim 2021 Salı tarih ve 2731 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 650 milyon TL ‘ye yaklaşan 39 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Yeniköy Mahallesi 2 Etap 392 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (4 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-22
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 23
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 24-27 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 2 Bölge Müdürlüğünün pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 31 Ağustos 2021 Salı günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Muğla – Kale Yolu km:24+000 – 36+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları,Üst Yapı ve BSK İşi (Fiyat avantajı uygulanmıştır /%15) Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 157 milyon 275 bin717 TL olan yatırımı, yaklaşık 134 milyon 154 bin TL bedelle SARIOSMANOĞLU İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 28 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Ekim.2021tarihinde başlandı ve işin 26 Eylül 2022arihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 850 milyon TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kyıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 29-40
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü TOKİ , 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi Batı Bölgesi 2 Kısım 725 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 271 milyon 20 bin 329 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 11,56 tenzilat (Kırım) ve 239 milyon 700 bin TL fiyatla AKFİ YAPI AŞ’den geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 325 milyon TL’yi geçen 12 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı üteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-47
  • 18 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49

Ankara 19 Ekim 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2731
Günlük Taahhüt Haber 19 Ekim 2021 Salı tarih ve 2731 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın