19 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2753 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

19 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2753 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘yi geçen 44 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı,Manisa İli Şehzadeler İlçesi, 1Etap 547Adet Konut 54Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 19 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 203 Şube Müdürlüğü (Adıyaman) pazarlık usulü ile (Müdde 21/b) ihale ettiğini ve 27 Eylül 2021 Pazartesi günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Adıyaman-Çelikhan Sulaması Şebekesi Tamamlaması işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 54 milyon 925 bin790 TL. olan yatırımı, yaklaşık 48 milyon 247 bin TL bedelle ÖZGEHAN YAPI+ELSAN ALTYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Kasım 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Kasım.2021 tarihinde başlandı ve işin 17 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 32 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 300 milyon TL’yi geçen 42 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve ndirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-38
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü TKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Deniş 1/A 2 Nolu Pano Dekapajı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 460 milyon 960 bin TL olarak açıklanan ve 6 teklifin geldiği ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif sahibi yaklaşık maliyete göre yüzde 22,75 tenzilat (Kırım) ve 356 milyon 105 bin TL fiyatla AKÇADAĞ İNŞAAT ’tan. geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 775 milyon TL’yi geçen 14 adet A. B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40-46
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü TOKİ’nin yayınladığı bir Hizmet İhalesi ( Etüt Proje ) duyrusu özeti için BKZ Sayfa 48
  • 18 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri (Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 49-50

Ankara 19 Kasım 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2753
Günlük Taahhüt Haber 19 Kasım 2021 Cuma tarih ve 2753 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın