19 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2610 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

19 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2610 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 16 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 500 milyon TL ‘ye yaklaşan 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü, Sağlık Bakanlığı (Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü) 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 24 – 16 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 2 Bölge Müdürlüğünün AI veya AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 27 Ekim 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Uşak – Ulubey Yolu km:7+000 – 32+200 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK İşi yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 115 milyon 202 bin 370 TL olan yatırımı, yaklaşık 70 milyon 188 bin TL bedelle ULUOVA İNŞAAT+FEZATAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve iş 19 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 225 milyon TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-39
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü ASKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Gölbaşı, Bala, Haymana Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlükleri Görev Sahası İçerisinde Yapılan İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatlarının Arıza, Yenileme, Yeni imalat Yapım İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti)108 milyon 272 bin 888 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 20 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 27,97 kırım ve 77 milyon 987 bin 890 TL fiyatla BARİKLER İNŞAAT+BEYHA GIDA’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var.BKZ Sayfa 41 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 17 adet ve 15 Nisan 2021 günü yapılan 13 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 500 milyon TL’yi geçen toplam 30 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan evam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 41-54
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 56
  • 16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 57

Ankara 19 Nisan 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2610
Günlük Taahhüt Haber 19 Nisan 2021 Pazartesi tarih ve 2610 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak / indirmek için tıklayınız

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın