19 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2670 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi tarih ve 2670 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

16 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar 650 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 111 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 16-18

  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü, Mersin Büyküşehir Belediyesi (Yol Bakım ve Onarım Dairesi) , 360 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, MBB Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cd – Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (H O Merzeci – Nevit Kodallı Cd Kesişimi , Turgut Özal Bulvarı – H O Merzeci Bulv Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 22 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-39
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan Karayolları 13 Bölge Müdürlüğünün bir düzeltme ilanı için BKZ Sayfa 40
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-50 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 4 BölgeMüdürlüğünün (Ankara) pazarlık usulü ile (Madde 21 (b) bendi uyarınca) ihale ettiğini ve 4 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Kahramankazan-Kızılcahamam Devlet Yolu km: 49+606 -76+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı (BSK) İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 240 milyon 422 bin 887 lira 44 kuruş olan yatırımı, yaklaşık 204 milyon 359 bin 437 TL bedelle TAŞYAPI İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 2 Temmuz 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 1 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 59 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 575 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaarın tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52-65
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü TOKİ, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi Eski Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi 274 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 1 Adet Jandarma Hizmet Binası İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 104 milyon 337 bin 633 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği makul ve aynı zamanda en düşük teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 23,69 tenzilat (Kırım) ve 79 milyon 619 bin TL fiyatla BİLRON TEKNOLOJİ+KARABEY PETROL’den geldi. İşin adı geçen ortak girişime ihale edilmesi bekleniyor. BKZ Sayfa 70 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 8 adet ve 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 275 milyon TL’yi geçentoplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 67-72
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 74-75
  • 16 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 76-77

Ankara 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2670
Günlük Taahhüt Haber 19 Temmuz 2021 tarih ve 2670 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın