2 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3224 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3224 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK, İSO 500 Türkiye’nin en büyükleri listesinde 116’ncı sıraya yükseldi BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 29 Eylül 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-20

– 29 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 29 Eylül 2023 Cuma günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Salihiye Mahallesi 3. Etap 226 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 28 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 125-34

– 29 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 35

– 29 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-39 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 29 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 950 milyon TL’yi geçen 54 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41-52

– 29 Eylül 2023 Cuma günü TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Malatya Adalet Binası Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 1 milyar 394 milyon 369 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği teklifin geldiği ihalede,makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 4,78 zam ve 1 milyar 461 milyon TL fiyatla ENEZ İNŞAAT+SRL İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 10 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-59

Ankara 2 Ekim 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3224
Günlük Taahhüt Haber 02 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3224 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 02 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3224 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

29 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘ye yaklaşan 50 adet ihale duyurusu yayınlandı