2 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2888 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2888 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz… 

– HİDROMEK İSO 500 2021’de 118’inci sıraya yükseldi BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 12-15

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 89 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü, Karayolları 10 Bölge Md Trabzon, 450 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Çayeli – (Pazar – Hemşin) Ayr km: 0+000 – 6+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı İşleri Yapılması İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 19-32

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 33

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 34-40 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) – 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 650 milyon TL’yi geçen 50 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 42-52

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara Mücavir Sınırları İçerisinde İdare Malı Bitüm ve Astar İle Granüler Temel (GT) ve Çift Kat Tip 2 Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama (Tip B Tip D) Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 392 milyon 653 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 16 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 29,33 tenzilat (Kırım) ve 277 milyon 485 bin TL fiyatlaKDEMGÜN İNŞAAT ’ tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var.BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 7 adet ve 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 650 milyon TL’ye yaklaşan toplam 10 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplaml rının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 54-58

– 1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59

Ankara 2 Haziran 2022 Perşembe

Bilgi için 0312 438 26 41 – 42

taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2888
Günlük Taahhüt Haber 02 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2888 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


Günlük Taahhüt Haber 02 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2888 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

1 Haziran 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL ‘yi geçen 89 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18