2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-18

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen 88 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-18

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü, Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Artvin 1450 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-34

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 35

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 36-41 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara 4 Mayıs 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Konya – Karaman – 5 Bl Hd Devlet Yolu km:125+400-135+571 Arası Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapım İkmal İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 370 milyon 136 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 995 milyon TL. bedelle ASMİN TAAHHÜT+BERGİZ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 18 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Haziran 2023 tarihinde başlandı ve işin 28 Mart 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 43 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 5 milyar TL’yi geçen 57 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-53

– 1 Haziran 2023 Perşembe günü DSİ 26 Bölge Md Artvin, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Artvin İli Murgul İlçesi Kabaca ve Petek Köyü İçerisinden Geçen Dereler ve Yan Kolları Taşkın ve Rusubat Kontrolü yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 298 milyon 984 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 14 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 31,28 tenzilat (Kırım) ve 205 milyon 461 bin TL fiyatla ARK SU İNŞAAT ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. BKZ Sayfa 57 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 500 milyon TL’yi geçen toplam 13 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları or alamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-60

Ankara 2 Haziran 2023 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3142
Günlük Taahhüt Haber 02 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 02 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

1 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar TL ‘yi geçen 88 adet ihale duyurusu yayınlandı.