2 Mart 2022 Çarşamba tarih ve 2826 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

2 Mart 2022 Çarşamba tarih ve 2826 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • DİSKİ Sur ilçesine 23 km kanalizasyon ve içme suyu hattı için ilana çıkacak BKZ Sayfa 10 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 10
  • 1 Mart 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 1 Mart 2022 Salı günü, Gaziantep Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk,730 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Yanık Ünitesi Hastanesi yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 20 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-25
  • 1 Mart 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 26
  • 1 Mart 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-31 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 1 Mart 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Kültür ve Turizm Bak Yatırımlar ve İşletmeler Gn Md pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 7 Şubat 2022 Cuma günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği Muğla İli Bodrum İlçesi İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi Mimari, İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 197 milyon 352 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 177 milyon 500 bin TL. bedelle ALKATAŞ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 21 Şubat 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 25 Şubat 2022 tarihinde başlandı ve işin 20 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 500 milyon TL’yi geçen 25 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 33-38
  • 1 Mart 2022 Salı günü İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı 2022/20 Grup 2 Adet İlkokul 2 Adet Ortaokul Yapım İşi (İstanbul İli Pendik İlçesi Yayalar Mah (8135 Ada 8 Parsel) İlkokul ve Ortaokul, Pendik İlçesi Dolayoba Mah (8039 Ada 10 Parsel) İlkokul ve Ortaokul Yapım İşi) yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 205 milyon 355 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 10,40 tenzilat (Kırım) ve 184 milyon TL fiyatla ŞAHİNLER YAPI dan geldi. BKZ Sayfa 43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 300 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 40-43
  • 1 Mart 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 45
  • 1 Mart 2022 Salı günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46

Ankara 2 Mart 2022
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Kapak-Resmi-TaahhutHaber_2_Mart_2022_Carsamba_2826
Günlük Taahhüt Haber 2 Mart 2022 Çarşamba tarih ve 2826 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın


ÖZET

1 Mart 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 60 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14