20 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3403 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

20 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3403 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir kopyası PDF formatındaki baskısı ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK ihracat gücüyle “ŞAMPİYONLAR” listesinde tırmanıyor. HİDROMEK ‘Dünyanın En Büyük İş Makinesi Üreticileri’ listesinde yükselişini sürdürüyor BKZ Sayfa 14 Bunlar ve bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan Eşik Değer Üstü (EDÜ) (13a ilan) ve EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü ancak Eşik Değerin Altında) yapım ihale duyuruları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 14-20

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 50 milyon TL‘yi geçen 96 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı. (13b1 ilan olanlar hariç) Güne Bakış için BKZ Sayfa 22-25

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü, KGM 15 Bölge Müdürlüğü 700 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere A I Gurubu Köprü ve Viyadük İşleri veya AV Gurubu Karayolu İşleri(Altyapı + Üstyapı) benzer iş deneyimi aradığı, Bartın-Amasra-Kurucaşile Devlet Yolu Üzerindeki Bartın-3 (A-B) Köprüsü İle (Devrek-Zonguldak) Ayr – Çaycuma-Bartın Devlet Yolu Üzerindeki Ecekler (A-B) Köprüsü Yapım İşi için yaklaşık maliyeti eşik değer üstünde yer alan (EDÜ) bir başka deyişle 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a ilan (EDÜ) ve 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 4743 sayılı KİK 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 26-43

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde (KİK Bülteninde) dolayısıyla Elektronik Kamu Alım Platformunda (EKAP) yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 44

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 45-50 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kanunu Madde 19 kapsamında açıkihale usulü ile BII Grup benzer iş deneyimi (Teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere ) arayarak ilana çıktığı ve 29 Mart 2024 Cuma günü firma tekliflerini aldığı, Manisa Akhisar 450 Yataklı Devlet Hastanesi (Toplam İnşaat Alanı 124.223,69 m2 Olan Hastane İnşaatı, B+Z+6 Katlı Betonarme Hastane Binası yapımı) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti (Keşfi) 3 milyar 685 milyon 632 bin TL olan yatırımı, 3 milyar 672 milyon TL bedelle ZEYYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 4 Haziran 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 13 Haziran 2024 tarihinde başlandı ve işin 22 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 55 Bu ve KİK Bülteninde dolayısıyla EKAP’ta aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 6 milyar 3 milyon 872 bin TL’yi aşan KİK Madde 19 açık ihale ve KİK Madde 21-b pazarlık ihale kapsamında ihale edilen ve sonuçlanan toplam 25 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 52-58

– Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Karayolları 16 Bölge Md Sivas 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Karayolları 162 (Zara) Şube Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 191 milyon 764 bin TL bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği koşulu ile ilana çıkan ve 22 teklifin verildiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 16,57 tenzilat (Kırım) ve yaklaşık 159 milyon 988 bin TL fiyatla ATZ TURHAN+UĞURLU PEYZAJ’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. BKZ Sayfa 61 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kanunu Madde 19 – Açık İhale hükmünce gerçekleştirilen 14 adet, KİK Madde 21-b Pazarlık hükmünce yapılan 1 adet olmak üzere ve yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 505 milyon 57 bin TL’yi geçen toplam 15 adet A ve B G rup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 60-66

Ankara 20 Haziran 2024 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3403
Günlük Taahhüt Haber 20 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3403 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 20 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3403 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

Bayram öncesi son mesai günü olan 14 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde dolayısıyla EKAP’TA, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 5 milyar 50 milyon TL‘yi geçen 96 adet yapım ihale duyurusu yayınlandı.