20 Kasım 2023 Pazartesi tarih ve 3259 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

20 Kasım 2023 Pazartesi tarih ve 3259 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TÜİK: “2023 üçüncü çeyreğinde inşaat sektöründe istihdam 2 milyonu geçti” BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 17 Kasım 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-18

– 17 Kasım 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 17 Kasım 2023 Cuma günü, TC Adalet Bakanlığı Dst Hiz Dai Bşk, 650 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep Nizip Ek Adalet Binası Yapım İşi ve Mevcut Binanın Tadilat İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 27 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-31

– 17 Kasım 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 32

– 17 Kasım 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) – 17 Kasım 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Büyükşehir ASKİ 2 Bölge Su Kanal İşl Dai Bşk AIV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Eylül 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Sincan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarım, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 424 milyon 931 bin TL.olan yatırımı, yaklaşık 402 milyon 875 bin TL. bedelle MIRAYAPI SANAYİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Kasım 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 13 Kasım 2023 tarihinde başlandı ve işin 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması h defleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi yaklaşan 38 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-44

– 17 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 950 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 46-52

Ankara 20 Kasım 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3259
Günlük Taahhüt Haber 20 Kasım 2023 Pazartesi tarih ve 3259 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 20 Kasım 2023 Pazartesi tarih ve 3259 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

17 Kasım 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 4 milyar TL‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı.